EE-SX47/67

EE-SX47/67

Фото микросензор во пластично куќиште во форма на виљушка.
За помала големина, видете EE-SX95. За поголеми сензори со големина на вилушка, видете E3Z-G.

  • Фреквенција на одговор до 1 kHz
  • Широк работен опсег на напон:од 5 до 24VDC