EE-SPX-03

EE-SPX_03

Фото микросензор во пластично куќиште во форма на виљушка
со ширина на слотот од 13mm. EE-SPX_03 овозможува стабилно откривање на делови од машината или помали предмети.

  • Ширина на слотот од 13мм
  • Напон на напојување: од 12 до 24VDC