Fixed Robots

eCobra

еCobra серијаta на SCARA фиксни роботи се наменети за апликации каде е потребна прецизна машинска обработка, склопување и ракување со материјали. Избор на повеќе модели (Late, Pro i Standard) согласно потребите на конкретната апликација.

  • носивост до 5.5кг.
  • избор помеѓу модели без потреба од контролер, со EX контролер или со интегриран контролер
  • IP20 степен на заштита, а опциски модели и со IP65
  • опциски модели со Cleanroom Class 10
  • избор на модели со EternetCat, TCP/IP или RS232 комуникација
  • модели со 600 или 800мм должина на дофат
  • можност за монтажа на подножје/под или на плафон