E6H-C

E6H-C

Ротирачки кодер за шупливо вратило.
Серијата на инкрементални кодирачи на E6H се карактеризира со шупливо вратило со дијаметар од 40мм.

  • Широк работен опсег на напон од 5 до 24VDC
  • Достапен излез за линиски погон (максимум 100 м.)