E6CP-A

E6CP-A

Енкодер со ниска цена со дијаметар од 50мм.

  • Апсолутен модел
  • Надворешен дијаметар од 50мм
  • Резолуција: 256 (8-битна)
  • Лесна конструкција со употреба на пластично тело