E6B2-C

E6B2-C

Ротационен кодер со компактна големина.
Серија на поединечни ротирачки кодирачи на E6B има големина на куќиште со дијаметар од 40мм.

  • Достапни се модели за излезни линиски возачи