E5L

E5L

Идеално за едноставна вградена контрола.
Овој компактен, но моќен контролер за вклучување/исклучување е обезбеден со сензор и е достапен во аналогна или дигитална верзија. Монтажата е во панел со стандарден приклучок PTF14A-E.

  • Достапно во 4 специфични опсези за апликации
  • Доаѓа со сензор за да се овозможи непосредно користење
  • Излез со висок капацитет од 10А на 250VAC за директно префрлување на оптоварувањето
  • Едноставно работење и поставување. Уште поедноставно со дигиталните модели