E5C2

E5C2

Лесен за употреба, основен регулатор на температура со поставување за аналогно бирање.
Основниот контролер за вклучување/исклучување или PD на OMRON има аналогно поставување. Овој компактен контролер со ниски трошоци има точност на поставување од 2% од целата скала. Вклучува приклучок што овозможува монтирање на DIN-шина или на рамна површина.

  • Компактен, ефективен контролер
  • Режим на управување: Вклучено/Исклучено или P.
  • Контролен излез: реле
  • Напојување: 100-120/200-240VAC
  • Термопар K: од 0 до 1200°C, L: од 0 до 400°C, Pt100: од -50 до 200°C