E52-EL

E52-E

Сензори за температура за стандардни апликации.
Сензорите за температура и термопаровите E52-E овозможуваат прецизно насетување на температурата за стандардни и предизвикувачки средини и вклучуваат широк спектар на опции за поставување и поврзување. За најдобри резултати од контролата, серијата E52-E е оптимизирана да работи совршено со соодветни регулатори на температура E5_.

  • Термопарови и PT100 елементи
  • Широк спектар на куќишта, монтажа и опции за поврзување
  • Најдобар во перформанси со контролери на температура од портфолиото E5_