E5_D

E5_D

Следна генерација на контролери.
E5_D се контролери од следната генерација дизајнирани да постигнат оптимална и автоматска контрола на температурата без човечка интервенција. Всушност, отсега сите типични прилагодувања направени од терен од експерти сега се автоматизираат со употреба на вештачка интелигенција А.И.

  • Адаптивна контрола за самооптимизирање на контролната поставка како резултат на промените во процесот
  • Специјализирана функција за подобра примена на запечатување (пакување) и за екструдери со водено ладење (пластика)
  • Draw-out структура за полесно одржување
  • Иста основна спецификација на сериите E5_C