E5_C-T

E5_C-T

Компактен и интелигентен Ramp/Soak контролер.
Ramp/Soak контролeрите E5_C-T ja прошируваат серијата E5_C за да ракуваат со процесни апликации. Способен за адресирање до 6 влезови на настани и до 4 помошни излези, сите во компактно куќиште од 60мм (длабочина), ја прави оваа серија контролери еден од најмоќните и разноврсни температурни контролери на OMRON.

  • Поставување до 8 програми со 32 сегменти со вкупно 256 програмски сегменти едноставно преку софтверот CX-Thermo.
  • Екранот со три нивоа е видлив истовремено, така што секој статус на процес може лесно да се идентификува.
  • „Segment Jump“ им овозможува на корисниците директно да се движат кон наведениот сегмент, намалувајќи го времето на програмирање и зголемување на производствената моќ.