E3Z-G

E3Z-G

Фотоелектричен сензор во куќиште во форма на пластична вилушка.
Оптичките фотоелектрични сензори со вилушкаста форма комбинираат едноставна инсталација со сигурно откривање на премин на предмет, машински делови или елементи на транспорт.

  • Облик на вилушка за едноставна инсталација
  • Модели со 1 или 2 оски