E3S-LS3

E3S-LS3

Фотоелектричен сензор за откривање на структуриран објект во пластично куќиште.
Специјалната оптика со широк зрак на E3S-LS3 кои обезбедува сигурно откривање на структурирани објекти (со дупки или различни висини) и може да се користи на пример за откривање на печатени плочки (PCBs).

  • Широк зрак за сигурно откривање на структурирани, сјајни и неправилно обликувани предмети