E3S-DB

E3S-DB

E3S-DB сензорот обезбедува најсигурно откривање на сите видови на транспарентни предмети како што се PET шишињата, стаклените шишиња или транспарентните садови.

  • Најсигурно откривање на сите транспарентни објекти
  • Паметно учење кое овозможува брзо поставување и оптимално поставување на праг
  • Собрани типови на зраци кои откриваат најмали празнини
  • Докажани за околини во индустријата за храна и пијалоци