E3S-CL

E3S-CL

Фотоелектричен сензор за поставување на далечина во метално куќиште.

  • Минимална црно/бела “грешка” за најголема сигурност при откривање на предмети со различна боја (E3S-CL1)
  • Поставување на растојание до 500мм со сигурно потиснување на позадината