E3JM

E3JM

Мултинапонски фотоелектричен сензор во пластично куќиште со функција на тајмер.
Serijata E3JM со квадратна големина обезбедува напојување од 12 до 240VDC и од 24 до 240VAC, зголемено растојание за чувствување и функција на тајмер.

  • 12 до 240VDC и 24 до 240VAC напојување
  • Релеен или Solid State релеен излез
  • Функција на тајмер