E3H2

E3H2

Минијатурни фотоелектрични сензори во М8 и М12 куќиштата.

За апликации за откривање на објекти каде што просторот е клучен, E3H2 обезбедува лесно монтирање на цилиндрични сензори во мали метални куќишта M8 и M12.

  • Цилиндрични куќишта со големина М8 или М12 кога просторот за монтирање е клучен
  • Ретро-рефлектирачки модели со два режима на настава за стандардни и полутранспарентни објекти
  • Дифузни рефлектирачки модели со фиксно и учено растојание за сензација
  • пред-поврзани модели и модели со приклучок