E3F_-B/-V

E3F_-B/-V

Транспарентен сензор за откривање на предмети во компактно куќиште M18.
E3FA/E3FB-B/-V обезбедува подобрена стабилност за откривање на транспарентни предмети. Овозможува лесно и интуитивно прилагодување на индивидуалните побарувања.

  • Лесно прилагодување на индивидуалните барања за сите транспарентни материјали
  • P-opaquing технологијата овозможува сигурно откривање на PET шишиња, дури и во прашливи средини
  • Коаксијална оптика (E3F [..] – B_1) за стабилно откривање независно од позицијата