E32 за специјални апликации

E32 за специјални апликации

Фајбер глави на сензори за специјални апликации обезбедуваат најдобри перформанси за набудување и прилагодување кон барањата на животната средина.

  • Откривање на специјални предмети (течности, транспарентни фолии и сл.)
  • Фајбер глави идеални за откривање на ознаки во боја
  • Фајбер глави оптимизирани за специјални задачи (мапирање на нафора, откривање на топла рефлективна површина и сл.)