E32 за прецизност

E32 за прецизност

Фајбер глави на сензори за прецизно откривање.
Најголема прецизност при дизајнирање и производство на влакна и фокусни леќи кои обезбедуваат најголема точност на зракот овозможувајќи откривање на најмалите предмети и висински разлики помали од 100μm.

  • Коаксијални влакна со фокусни леќи за дамки со дијаметар од 100μm
  • Модели со високо фокусиран зрак и прецизно усогласување на оптичката оска
  • Ограничени рефлектирачки модели за откривање на висинска разлика помала од 100μm