E32 Коцкасти

E32 Коцкасти

Фајберните глави на сензорите во форма на квадрат овозможуваат брза и лесна инсталација на рамни површини.

  • Модели со насока на насетување во X, Y или Z оска
  • Куќишта со дебелина од 3 или 4мм за минимални висински барања
  • Стандардни или влакна со висока флексибилност