E2C-EDA

E2C-EDA

Индуктивен сензор за близина со посебен засилувач.
Посебнота серија на индуктивни сензори E2C-EDA нуди позиционирање и откривање на далечина со голема прецизност. Овозможува едноставна инсталација а проверките на толеранцијата на производството лесно може да се постават и модифицираат.

  • Типична прецизност на откривање на неколку стотици μm
  • Прецизна настава на далечина
  • Функција на прозорецот (2 излеза) за проверки на толеранција на производство