D5B

D5B

Откривањето на објекти во повеќе насоки со голема чувствителност го прави D5B идеален прекинувач за употреба во роботика. Работи дури и со мала сила и користи механизам со бавно дејство. Неговиот диференцијал при движење е мал колку 0,01 мм, обезбедувајќи голема точност на откривање.

  • Механички прекинувач на допир со висока чувствителност
  • Открива предмети во повеќе насоки и работи со мала сила
  • Диференцијалот на движење од 0,01 мм обезбедува висока точност на откривање
  • Позлатени контакти способни за префрлување на микро струја/напон
  • Високо отпорен на прашина, ситни честички, прскања на вода или масло (IP67)