D4GS

D4GS

Прекинувач со клуч за управување на врата во тенко куќиште.

  • Тенко куќиште ширина само 17мм
  • Поставување со најмногу три контакти: 1NC/1NO, 2NC, 2NC/1NO и 3NC
  • Реверзибилниот дизајн овозможува монтажа на предната или задната страна
  • Клучна дупка за работа со монтажа на гума за да ги апсорбира вибрациите и ударите