D4E, SHL

D4E, SHL

Гранични прекинувачи со алтернативна врска и поврзување.
Продолжување на стандардните и компактните гранични прекинувачи D4E, SHL и WL сериите обезбедуваат модели со претходно жични приклучоци, терминални блокови со алтернативни големини на цевките (PG13.5, G1/2, 1/2″14NPT), контакти за лемење, завртка на капакот на цевките и изборна заштита од кршење на кабел.