D4E, D4MC, ZE, ZV

D4E, D4MC, ZE, ZV

Продолжување на стандардните и компактните гранични прекинувачи серии. D4E, D4MC, WL, ZE и ZV обезбедуваат алтернативи за монтирање.

  • Стандардната големина на WL обезбедува популарна форма и висина на монтирање во многу земји
  • Компактната големина D4E и D4MC обезбедува алтернативни големини на куќиштата и монтажни терени
  • Компактната големина ZE обезбедува дијагонални дупки за монтирање
  • Компактните големини на ZV обезбедуваат дупки за основно поставување