D4B

D4B

Граничен прекинувач со метално куќиште.
Серијата гранични прекинувачи D4B во солидно метално куќиште е погодна и за безбедносни и за не-безбедносни апликации поради неговиот механизам за директно отворање и одобрување на TÜV. Со зголемениот температурен опсег и подобрениот животен век на механичко вклучување, D4B е првиот избор за сите апликации од стандардна до барана околина и за најголема флексибилност при поставките за монтирање и поврзување.

  • Механизам за директно отворање и одобрување од овластено лице
  • Грубо метално куќиште и продолжен животен век на механичко вклучување (модели на предвремени дејства)
  • Терминален блок за директно ожичување