D40Z

D40Z

Бесконтактен прекинувач на вратата со интегриран мониторинг и само-дијагностика.

  • Меѓусебна вкрстена проверка на внатрешните редундантни кола и откривање на надворешни грешки во жици, како што се куси врски
  • Сигурен електромагнетен индукциски систем кои овозможува стабилно откривање дури и кога вратата полека се затвора
  • Индикатори со 2 бои лесни за гледање- Статусот на прекинувач е лесен за гледање со црвено/жолтите LED индикатори.
  • Може да се монтира од двете страни – Ова ја обезбедува најлесната патека за жици за да се овозможи монтирање на сите видови врати
  • Мал погон – Активатор кој е помал од прекинувачот, заштедува простор, дури и внатре во вратата.
  • Намалете ги трошоците со поврзување до 30 прекинувачи на еден контролер додека одржувате PL e според EN ISO 13849