CX-One

CXONE-LT SP00

CX-ONE Lite v4 софтвер со лиценца за еден користник за програмирање на:
– PLC-а од CP1E и CP2E серија
– HMI терминали
– сетирање на мрежа
– контролни единици за детекција на движење
– OMRON/Yaskawa инвертори
– температурни контролери од E5CN, E5EN, E5GN, E5AN, E5CN-H, E5EN-H, E5AN-H, E5ZN, E5AR, E5ER и CelciuXº
– сензори од ZX серија