CX-Supervisior

CX-Supervisor

         CX-Supervisor софтвер за моќна визуелизација на машината, со моќни функции за употреба кај широк спектар на PC базирани HMI терминали. Едноставните апликации можат брзо да се креираат со помош на голем број предодредени функции и датотеки, па дури и многу сложени апликации може да се генерираат со моќен програмски јазик или VBScript. CX-Supervisor е исклучително едноставен и user-friendly. Вклучувањето на компонентите ActiveX® овозможува создавање флексибилни апликации и проширување на функционалноста.

CX-Supervisor е посветен на дизајнот и работењето на компјутерската визуелизација и контролата на машината. Не само што е едноставен за употреба за мали надзорни и контролни задачи, туку нуди и огромна моќ за дизајнирање на најсофистицирани апликации.