CX-Server OPC

CX-Server OPC

CX-Server OPC обезбедува врска помеѓу индустриската стандардна спецификација на интерфејсот OPC и мрежната архитектура и контролорите на OMRON. CX-Server OPC дозволува секој софтвер на клиентот што е во согласност со OPC, лесно да се поврзува со OMRON.

  • Компатибилен со OPC Data Access 1.0a и 2.05 SCADA клиенти
  • Спроведува изборни интерфејси како прелистување на симболи и хиерархиски работен простор
  • Ги поддржува сите мрежи на OMRON
  • Комуницира со CS / CJ / C / CV и серии на PLC-а, Trajexia, Celciux и ZX сензори
  • Ги поддржува сите комуникациски протоколи на OMRON