CX-Server LITE

CX-Server LITE

CX-Server LITE е дизајниран да задоволи широк спектар на потреби на програмери од едноставни до напредни. Користен е за создавање едноставни HMI проекти базирани на компјутер. CX-Server LITE им овозможува на дизајнерите на сопствени програми да испраќаат и примаат PLC податоци и да манипулираат со контролорите во рамките на мрежите на OMRON.

  • Ги поддржува сите мрежи на OMRON
  • Комуницира со CS / CJ / C / CV и серија на PLC-а, Trajexia, Celciux и ZX сензори
  • Ги поддржува сите комуникациски протоколи на OMRON
  • Може да се програмира од Visual Basic, Excel или .NET
  • Едноставна конфигурација со употреба на графички компоненти или сложено скриптирање со помош на API