Софтвер

Cx-One

        CX-One e софтвер за целосно менаџирање на еден систем за автоматизација, овозможувајќи им на корисниците да креираат, конфигурираат и програмираат мноштво различни уреди како што се PLC, HMI, инвертори, серво драјвери, системи за контрола на движење, како и сетирање на мрежи, а со  користње на само еден софтверски пакет со една лиценца за инсталација. Ова во голема мера ја намалува комплексноста на самото конфигурање и овозможува системите за автоматизација да се програмираат или конфигурираат со минималнен вложен труд.

  • еден софтвер со поддршка за програмирање на PLC + HMI, мрежи, инвертори, серво драјвери, конторлни единици за детекција на движење, температурни контролери, сензори од ZX серија и сл.
  • еден исталациски број – една лиценца целиот софтвер
  • регистрацијата преку Интернет нуди бесплатна надградба, бесплатни датотеки, одговор на најчесто поставувани прашања и техничка помош