CX-Drive

Cx-Drive

       Cx-Drive е една софтверска алатка и за инвертори и за серво. Го намалува времето и сложеноста на конфигурирање, пуштање во функција и одржување како на серво така и на инвертори. CX-Drive ги подржува и новите карактеристики на новиот серво Accurax G5 систем и инвертори од MX2 серија.

  • ги поддржува сите серии на инвертори и серво од OMRON
  • визард за автоматско подесување
  • FFT функција, анализа на резонантна фреквенција на механички систем
  • лесна конфигурација и мониторинг на дрјаверот
  • Real-time следење на податоци
  • целосен пристап до уредите од една врска
  • далечински пристап