CX-Configurator FDT

CX-Configurator FDT

       Напредна алатка за конфигуранање на мрежи, создадена врз база на FDT технологија, која овозможува подобра поддршка за понапредни уреди било од OMRON или не.

  • PROFIBUS, PROFINET, CompoNet и многу други
  • Лесен за работа
  • Овозможува целосна параметризација на производите од OMRON или не-OMRON.