CX-Compolet-SYSMAC Gateway

CX-Compolet/SYSMAC Gateway

SYSMAC Gateway е комуникациски среден софтвер за персонални компјутери кои работат на Windows OS. Поддржува CIP комуникации и означува податочни врски (EtherNet/IP) како и FinsGateway функциите. Достапен е како самостоен пакет и дејствува исто како  среден софтвер за комуникации кој исто така е вклучен во пакетот CX-Compolet.

CX-Compolet вклучува софтверски компоненти што можат да го олеснат создавањето на програми за комуникација помеѓу компјутерот и контролерите на OMRON. Овој пакет вклучува .NET контролни објекти и ActiveX контролни објекти кои можат да се користат со програмските јазици на Visual Basic и C #. Освен стандардната функционалност за комуникација, поддржува и комуникација користејќи Ethernet/IP имиња со  CJ2 и NJ/NX серија на контролери. Исто така, поддржани се типови на податоци како структури и низи.