CS1D

CS1D

     CS1D серија на PLC наменети за монтажа во Rack oрмар, со двојна редудантност за постојано работење со минимално време на застој, што ги прави идеални за користење во апликации за контрола на генератори на моќност, пумпи за вода, 24/7 производни процеси и сл.

  • можност за избор на ниво на редуданост согласно потребите: дуплирање на процесорот, дуплирање на единицата за напојување или дуплирање на единиците за комуникацијата.
  • без потреба од посебно програмирање или софтверски алатки
  • можност за замена на влезно/излезните единици, процесорот или напојувањето без притоа да мора да се исклучи од напојување
  • проширување со CS1 серија на проширувачки единици
  • модели со можност за проширување до 5.120 влезно/излезни точки со максимум 80 проширувачки единици / максимум 250К steps програмска меморија/ максимум 448К words податочна меморија
  • модели со можност за проширување до 1.280 влезно/излезни точки со максимум 40 проширувачки единици / максимум 30К steps програмска меморија/ максимум 64К words податочна меморија
  • модели со можност за проширување до 960 влезно/излезни точки со максимум 30 проширувачки единици / максимум 20К steps програмска меморија/ максимум 30К words податочна меморија