CP2E

CP2E

    CP2E серијата на Micro PLC се дизајнирани за имплементирање во компактни решенија кои треба да поддржуваат прибирање и обработка на податоци и “machine to machine” комуникација.  

 • модели со вградени 14, 20, 30, 40 или 60 дигитални влезно/излезни точки, а можност за проширување до максимум 180 со максимум 3 проширувачки дигитални влезно/излезни единици
 • опциски избор на модели со вградени USB, RS-232C и RS-485 комуникациски порти.
 • модели со 1 или 2 вградени Ethernet порти или без Ethernet порта
 • поделени во 3 под-серии:
  – CP2E-N Мрежна Верзија со Ethernet конекција + опција за позиционирање по 4-оски
  – CP2E-S Стандардна Верзија со функција за контрола по оски
  CP2E-E Основна Верзија со функции за основна контрола
 • модели со 4К, 8К или 10К steps програмска меморија
 • модели со 4К, 8К и 16К words податочна меморија
 • работна температура од -20ºC до +60ºC
 • LED индикатори за статус на влезно/излезните точки за полесно откривање и решавање на проблеми/дефекти
 • компатибилни проширувачки единици од CP1W серија