CP1W

CP1W проширувачки единици

        Проширувачки единици од CP1W серија за надградба на компактни PLC-иња од CP1E, CP2E, CP1H и CP1L серија.
        За да може да се направи конфигурација согласно потребите на бараната апликација, достапни се аналогни и дигитални влезно/излезни единици, температурни  и комуникациски единици.