CP1L

CP1L

       CP2L серијата на PLC-ња е најдобро решение за апликации каде е потребна компактност на micro PLC, а карактеристики и перформански на модуларно PLC.  Ги поседува сите функционалносто кои се потребни за да ја контролирате Вашата машина, вклучувај ја и можноста за позиционирање. 

  • модели со вградени 10, 14, 20, 30, 40 или 60 дигитални влезно/излезни точки, а можност за проширување до максимум 180 со максимум 3 проширувачки дигитални влезно/излезни единици
  • опциски избор на модели со вградена Ethernet порта 
  • модели со избор помегу USB или Eternet TCP/IP порта, а опциски RS-232C, RS-422 или RS-485 порти.
  • модели со 5К или 10К steps програмска меморија
  • модели со 10К или 32К words податочна меморија
  • работна температура од -20ºC до +60ºC
  • опциски LCD дисплеј 
  • компатибилни проширувачки единици од CP1W серија