CP1E

CP1E

       CP1E серијата на PLC-а ги има сите потребни функционалности за да може да се користи во релативно едноставни апликации.

  • модели со вградени 10, 14, 20, 30, 40 или 60 дигитални влезно/излезни точки, а можност за проширување до максимум 180 со максимум 3 проширувачки дигитални влезно/излезни единици
  • модели со вградени до 3 комуникациски порти: USB, RS-232C и RS-485
  • без вградена Ethernet порта 
  • модели со 2К steps или 8К steps програмска меморија
  • модели со 2К words или 8К words податочна меморија
  • компатибилни проширувачки единици од CP1W серија