Cobra

Cobra

      Cobra серијаta на SCARA фиксни роботи со средна големина се наменети за апликации каде е потребна прецизна машинска обработка, склопување, ракување со материјали и лепење. 

  • носивост до 5кг.
  • избор помеѓу модели без потреба од контролер и модели со EX контролер, опциски со NJ контролер
  • IP20 степен на заштита
  • EternetCat комуникација
  • модели со 450, 500 или 650мм должина на дофат
  • со интегрирани сигнални и напонски кабли