CJ2

CJ2

       CJ2 серија на модуларни PLC со високи перформански кои благодарение на флексибилноста при конфигурирањето прествуваат иделано решение за користење во најразлични апликации за производство на храна и пијалоци, пакување на произвди, автомобилска индустрија и дигитализација.

 • можност за поврзување со скори сите индустриски комуникациски мрежи
 • можност за проширување до 2.560 дигитални влезно/излезни точки со максимум 40 проширувачки единици
 • модели со вградена USB, Ethernet/IP, Etehrnet TCP/IP или RS-232 порта 
 • Поделени во две под-серии:
  – CJ2M Puls I/О модели и
  – CJ2H мали, брзи и флексибилни модели со вградена Ethernet porta
 • Програмска меморија од 5K до 400K steps
 • Податочна меморија до 832K words
 • компатибилни со проширувачки единици од CJ серија