CJ Комуникациски

CJ Комуникациски

        Со CJ серијата на комуникациски единици за CJ серија на PLC-ња се обезбедува поврзување преку отворени стандардизирани мрежни интерфејси и преку поекономичните брзи комрецијални мрежни врски. Можност за избор на моделите со Сериска, Ethernet или Controller Link порта со кои може да се направат податочните врски помеѓу PLC-ња или IT системи од повисоко ниво. 
      Избор помеѓу 17 модели на комуникациски единици кои може да имаат една или две комуникациски порти од тип: CAN, CompoBus/S Master, CompoNet Master, Controller Link,  DiviceNet Master, DiviceNet Slave, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, MODBUS Master, MODBUS Slave, PROFIBUS DP Master, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Master, Serial RS-232C, Serial RS-422 и RS-485.