CJ Аналогни И/О

CJ Аналогни I/O единици

        CJ серијата на аналогни влезно/излезни единици  со избор на од основни модели на влезно/излезни единици до модели за напредна температурна контрола. Со влезните аналогни единици може да се задоволот барањата на било која апликација, од мали брзини, преку повеќе-канално температурно мерење, до големи брзини и прибирање на податоци со голема точност. Додека пак излезните единици може да се користат во апликации каде е потребна прецизна контрола и надворешни индикатори.
Вградените напредни функции како што се скалирање, филтрирање и аларм ја намалуваат потребата за комплексно програмирање на PLC-то.
Единиците за контрола на температура го ослободуваат PLC-то од потребата за PID калкулации и следење на аларми.