CelciuX

CelciuXº

CelciuXº – Контрола на температурата со повеќе јамки – Контрола и поврзаност.
CelciuXº е дизајниран да нуди лесна комуникација без програма со OMRON и други врсти на PLC и HMI. Пред сè, CelciuXº (EJ1) ги вклучува сите „едноставни за употреба“ паметни технологии за контрола на температурата, како 2-PID, контрола на нарушувања и разни начини на подесување.

  • Интерфејси на широк спектар на индустриски мрежи
  • Намалено инженерство поради комуникации без програма, библиотеки за паметни активни делови и блокови на функции
  • Достапно со терминали за завртки и терминали за стегање без завртки
  • Една единица што ракува со разни видови влезови, како што се влез во Pt, термопар, mA и V