Accurax GW

Accurax GW

     Серијата на Accurax GW линеарни мотори со
оптимизирана ефикасност за апликации каде што моторот треба да се без железо и без можност за присуство на “cogging” феноменот на магнетно заклучување помеѓу стаорот и забците на роторот. Со перфоманси за голема очноста и прецизност.

  • динамично и прецизно позиционирање
  • железо-јадрени мотори со компактен и рамен дизајн
  • магнетска трака со оптимизирана тежина
  • вграден сензори за температура