Accurax FW

Accurax FW

          Новите линеарни мотори од Accurax FW серијата се со оптимизирана ефикасност, големи брзини, точноста и одлични перформансите.

  • динамично и прецизно позиционирање
  • железо-јадрени мотори со компактен и рамен дизајн
  • магнетска трака со оптимизирана тежина
  • вграден сензори за температура