A4EG

A4EG

Покрај стандардните модели, поставата вклучува и модели со прекинувач за итен прекин и модели со прекинувач за моментално работење.

  • Опционален клуч за држење (се продава одделно) обезбедува разноврсна метода за избор на режими.
  • Опремено со конектор за цевки
  • Позитивно чувство за работа – оригиналниот механизам за двојно прицврстување на прекинувачот му овозможува на операторот прецизно да ја потврди позицијата за овозможување.
  • Безбедносните кола се лесни за конфигурирање – Безбедносните кола можат лесно да се конфигурираат со комбинирање на A4EG со единицата за вклучување на безбедносната стража G9SX-GS.