D4SL-N

D4SL-N

Безбедносен прекинувач за управување на врата.

  • Сила на задржување на клучот 1.300 Н.
  • 4, 5 и 6 типа на контакт
  • Видови на терминални блокови и типови на приклучоци
  • Управување со електромагнетот директно од контролерот
  • Вртење на точката за вметнување на клучот без одвојување на главата